Буклет РМЖ (Эрте аныктоо омурду сактайт!) — NCD_Буклеты_Молочная железа_кырг. яз.
Буклет РМЖ  (Ранняя диагностика спасает жизнь!)- NCD_Буклеты_Молочная железа_русс. яз.
Буклет РШМ (Эрте аныктоо омурду сактайт!) — NCD_Буклеты_Шейка матки_кырг. яз.
Буклет РШМ (Ранняя диагностика спасает жизнь!)- NCD_Буклеты_Шейка матки_русс. яз.
Плакат — Плакат
Руководство для КУЗ — Руководство для КУЗ на русс.яз.